ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำเดือน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งฯ38ค.(2))

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของข้าราชการครูและบุคล […]

» Read more

ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขระดับเพชร ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Post Content

» Read more

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-b […]

» Read more
1 2 3 13