ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 

แผนที่และการเดินทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เลขที่ 197 หมู่ 20 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์  044-069-660 โทรสาร 044-069-996
เว็บไซด์ http://www.secondary33.go.th อีเมล์ : secondary33@secondary33.go.th