ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ประกาศ สพฐ.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ค. 2564 โดยกำหนดให้ ยื่นใบเสนอชื่อ/สมัคร ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิก

ใส่ความเห็น