ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

มติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ ว17/2552 จำนวน 19 ราย

มติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ ว17/2552 จำนวน 19 ราย

 

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้ม คำอธิบาย ขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ประกาศมีมติอนุมัติ.pdf)ประกาศมีมติอนุมัติ.pdf 56 Kb

ใส่ความเห็น