ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

มติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลือนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว21/2560) 9 ราย

มติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลือนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว21/2560) 9 ราย

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้ม คำอธิบาย ขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ประกาศผลอนุมัติตามมติ กศจ.สร..pdf)ประกาศผลอนุมัติตามมติ กศจ.สร..pdf 89 Kb

ใส่ความเห็น