ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ประกาศ สพฐ.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกา […]

» Read more

ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์

ขอเชิญ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ที่ร […]

» Read more
1 2 3