ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

สพฐ. จับมือมูลนิธิรักษ์ไทย เปิดระบบเรียนออนไลน์ หลักสูตร “เรียนรู้การยุติการรังแก สำหรับนักเรียน”

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนั […]

» Read more

อายุความการลงโทษในคดีอาญา

สวัสดีครับ วันนี้ผมมีเกร็ดความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง อายุความการลงโทษในคดีอาญา มาเล่าสู่กันฟัง […]

» Read more

มติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลือนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว21/2560) 9 ราย

มติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลือนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว21/2560) 9 ราย เอกสาร […]

» Read more
1 2 3