ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

มติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ ว17/2552 จำนวน 19 ราย

มติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ ว17/2552 จำนวน 19 ราย   เอกสารแนบ: […]

» Read more

การถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ศึกษานิเทศก์ (แก้ไขประกาศรับย้าย)

การถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ศึกษานิเทศก์ (แก้ไขประกาศรับย้าย) ชื่อแฟ้ม คำอธิบาย ขนาด 1.ก […]

» Read more
1 2 3