ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ […]

ใส่ความเห็น

Generated by Feedzy