ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

อายุความการลงโทษในคดีอาญา

สวัสดีครับ วันนี้ผมมีเกร็ดความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง อายุความการลงโทษในคดีอาญา มาเล่าสู่กันฟัง […]

» Read more