ITA-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

กระดานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สพม.สุรินทร์

การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

การเอาชื่อบุตรเข้ากับระบบจ่ายตรงไปกลุ่มงานไหนครับ

1 โพสต์
2 ผู้ใช้
1 Likes
120 เข้าชม
0
หัวข้อเริ่มต้น

การเอาชื่อบุตรเข้ากับระบบจ่ายตรงไปกลุ่มงานไหนครับ พอดีจะเข้าระบบเบิกจ่ายตรง

1 คำตอบ
1

ท่านสามารถติดต่อนำเอกสาร มาติดต่อที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ในวันและเวลาราชการค่ะ

แบ่งปัน: